AUTOMOBILKY NISSAN A MITSUBISHI MOTORS UZAVŘELY STRATEGICKÉ SPOJENECTVÍ

V návaznosti na vydání akcií MMC převezme Nissan 34% akciový podíl v MMC za částku 237 mld. jenů.

Uvedená strategická aliance bude rozšířením stávající partnerské spolupráce automobilek Nissan a MMC, v rámci které obě společnosti již spolupracovaly v posledních pěti letech.

Společnosti Nissan a MMC se dohodly spolupracovat např. v oblasti nákupu, sdílených podvozkových platforem, sdílení technologií, společného využívání výrobních závodů a působení na růstových trzích.

Carlos Ghosn, generální ředitel a prezident automobilky Nissan, komentuje situaci: „Jedná se o průlomovou transakci, která je oboustranně výhodná pro Nissan i Mitsubishi Motors. Vytvoří novou dynamiku v automobilovém průmyslu díky intenzivní spolupráci a budování značných synergických výhod. Staneme se největším akcionářem MMC, jenž bude respektovat jejich značku i historii a přispěje k dalším možnostem jejich růstu. Podpoříme MMC v překonávání překážek, kterým čelí, a uvítáme MMC coby nováčka v naší rostoucí alianční rodině."

Předseda představenstva a generální ředitel MMC Osamu Masuko uvedl: „Společnost Nissan Motor prostřednictvím dlouhodobě úspěšné partnerské spolupráce získala hluboké povědomí o tom, jak maximálně využívat fungování v rámci aliance. Tato dohoda přinese dlouhodobé hodnoty, které obě naše společnosti potřebují k úspěšnému budoucímu postupu. Dlouhodobých hodnot dosáhneme prohlubováním naší strategické partnerské spolupráce, včetně sdílení zdrojů, jako např. vývoje, stejně tak jako společného zásobování."

Za podmínek uvedené transakce odkoupí Nissan 506,6 mil. nově vydaných akcií MMC v kurzu 468,52 jenů za akcii. Částka za jednu akcii odpovídá cenově vážené průměrné ceně za období od 21. dubna 2016 do 11. května 2016 (včetně). Nissan se po uzavření transakce stane největším akcionářem MMC.

MMC a Nissan očekávají, že společnosti Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation a The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ si ponechají v Mitsubishi Motors významný kolektivní podíl a toto strategické spojenectví budou podporovat.

Uzavření transakce je podmíněno podpisem konečné Smlouvy o uzavření aliance (očekává se na konci května 2016), podpisem akcionářské dohody se současnými akcionáři Mitsubishi Group s podílem v MMC a dále schválením ze strany regulačních orgánů. Uzavření se očekává do konce letošního roku.

Rozhodnutí automobilky Nissan získat strategický podíl v MMC symbolizuje aktuální rozšíření aliančního modelu, který staví na 17leté dohodě o vzájemné držbě akcií s automobilkou Renault. Nissan rovněž získal akciový podíl nebo uzavřel dohody o partnerské spolupráci s dalšími automobilovými skupinami, jako např. Daimler a AvtoVaz.

Po uzavření transakce navrhne MMC kandidáty společnosti Nissan do představenstva v poměru k hlasovacím právům Nissanu, včetně kandidáta, jenž se má stát předsedou představenstva.