Technická stanoviska a potvrzení

Společnost M Motors CZ s.r.o. jako akreditovaný zástupce výrobce Mitsubishi Motors pro vozy kategorie M1 osobní a N1 nákladní (s přípustnou hmotností do 3500 kg) nabízí majitelům vozidel služby zástupce výrobce. Jménem výrobce vydáváme technická stanoviska a potvrzení pro STK a odbory dopravně správních agend obcí s rozšířenou působností.

Pro vydání příslušného potvrzení je třeba vyplnit “Žádost o poskytnutí služeb TÚ MMCZ” a zaslat jí společně s kopií velkého technického průkazu na níže uvedenou e-mailovou adresu. Každý druh potvrzení vyžaduje rozdílné podklady, ty základní jsou uvedeny pomocí číselných indexů v žádosti. Příslušné podklady zašlete vždy spolu s vyplněnou žádostí. Další podklady mohou být vyžádány v průběhu řízení.

Ceník služeb je uveden v příloze “Ceník služeb TÚ MMCZ”.

Platba a převzetí potvrzení (zvolte způsob a uveďte do žádosti):

  1. Lze vyzvednout u autorizovaného dealera Mitsubishi. Společně s předáním potvrzení bude dealerem Mitsubishi vystavena faktura na částku dle ceníku, kterou je nutné uhradit v místě dealera.
  2. Lze poštou až po uhrazení (převodem z účtu) námi vystavené a zaslané faktury za potvrzení na účet M Motors CZ s.r.o. (nevyžaduje osobní převzetí) – variabilní symbol platby je číslo faktury.

Kontakt:

Technický úsek M Motors CZ s.r.o.
Kateřina Kasová
E-mail: kasova.katerina@autobinck.cz
Telefon: +420 737 795 050

Ke stažení: