BENEFITY VOZŮ PHEV


PARKUJTE S ECLIPSEM CROSS PHEV NEBO OUTLAnDEREM PHEV ZDARMA

V PRAZE

Eclipse Cross PHEV i Outlander PHEV díky své unikátní technologii splňují podmínky Magistrátu hlavního města Prahy pro udělení práva parkování zcela zdarma v Praze ve vybraných parkovacích zónách.

S účinností od 1. dubna 2019 mohou vlastníci nebo provozovatelé silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o přidělení registrační značky serie „EL" (registrační značka elektrického vozidla), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

  1. výlučně
  2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km

Tyto požadavky budou řešeny na pracovišti registru vozidel odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 4, Na Pankráci 1685/17 a 19. Výměny RZ u elektrických vozidel již registrovaných a registrace těchto vozidel v rámci MHMP probíhají na všech přepážkových pracovištích určených pro registraci vozidel a zápisy změn údajů, pro odbavování zprostředkovatelů, včetně pracoviště hromadného podání žádostí. Tabulky o rozměru 520 x 110 mm (osobní a nákladní automobily) a 200 x 160 mm (motocykly) budou vydány současně s vyřízením žádosti. V případě zápisu elektrického vozidla do registru, kdy vlastník vozidla požaduje přidělení této RZ, uvede tuto skutečnost na žádost o zápis vozidla do registru („žádám o přidělení RZ EL").

V případě požadavku o přidělení jiného rozměru RZ EL a k výměně standardních RZ za RZ EL použijte tiskopis „žádost o vydání tabulky s registrační značkou pro elektrická vozidla", kterou obdržíte na místě.

V případě již registrovaného vozidla je před vydáním RZ serie EL nutno odevzdat příslušný počet tabulek s dosavadní RZ.

V OSTRAVĚ

Pro parkovací karty si mohou zájemci přijít v úředních dnech a hodinách. Vzhledem k tomu, že účinnost pro nové parkovací zóny je od 1. 7.2019, zaplatí za roční kartu pouze poměrnou část – tedy za měsíce červenec až prosinec 2019. Novinkou je, že na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidlo s parkovací kartou R nebo A může bezplatně parkovat také elektromobil s českou registrační značkou začínající písmeny EL.

Důvodem pro zřízení nových parkovacích zón je zajištění přednostního parkování pro obyvatele daných lokalit. Na sídlišti Šalamouna jde o ulice Foerstrova, Gajdošova, Havířská, Na Jízdárně, Dr. Malého, Hornická, Hornických učňů, Chocholouškova, náměstí J. Myrona, Na Široké, Nedbalova, Na Zapadlém (po parkoviště u krajského úřadu), Šalamounská, P. Křičky, Sportovní, Uhelná, Zelená (úsek Vítkovická – Výstavní) a Karolínská. Na sídlišti Fifejdy III. se to týká místních komunikací ulic Garážní, Hornopolní (úsek Varenská – Sládkova), Sládkova (včetně zaslepeného úseku ve směru na ul. Cihelní), U Stadionu (od napojení na ul. Sládkova), Varenská (úsek Hornopolní – Sládkova).

Bližší informace k podmínkám pro vydání parkovací karty žadatelé získají na webových stránkách MOaP v sekci Potřebuji si vyřídit – Doprava a komunikace – Parkovací karty.

V LIBERCI

Město Liberec dlouhodobě podporuje alternativní způsob automobilové dopravy a bezplatné parkování ekologicky šetrných vozidel je jedním z projevů této podpory. Od srpna bude v Liberci umožněno bezplatné stání v zónách placeného stání (ZPS) v režimu návštěvnického stání pro elektromobily a také pro sdílené automobily v režimu "carsharing".

Ekologicky šetrná vozidla, tedy elektromobily, můžou bezplatně parkovat na zónách placeného stání, kde jsou umístěny parkovací automaty a také, na základě vydání parkovací karty, na modrých zónách v čase od 8 do 16 hodin, kdy předpokládáme nižší obsazenost držiteli rezidentních a abonentních karet.

Elektromobily musí mít speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna 2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma do 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registrační značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

S VOZY MITSUBISHI PHEV JIŽ NEPOTŘEBUJETE DÁLNIČNÍ ZNÁMKU

Nejen, že můžete parkovat po celé Praze zcela zdarma, ale dokonce od 1. 1. 2020 můžete díky technologii Eclipse Cross PHEV nebo Outlander PHEV využít další skvělou výhodu, kterou je úplné osvobození od dálničních poplatků. Toto platí pro vozy s registrační značkou typu EL, i pro vozy se standardní registrační značkou. Není tedy zapotřebí navštívit jakýkoli úřad či jinou instituci. Stačí pouze nasednout a užívat si spokojenou jízdu po celém území ČR s plug-in hybridními vozy Mitsubishi.

Při případné kontrole si policie ověří tuto skutečnost v registru vozů, ale pro tyto případy našim zákazníkům doporučujeme, aby s sebou vozili kopii velkého TP, nebo COC listu, kde je hodnota spotřeby paliva i emisí CO2 uvedena.